Beteende- och personlighetstest – För alla hundar

Dags att anmäla dig till BPH?

Vårens lediga BPH-tillfällen är följande: 19/5.

Har du frågor? Du når oss enklast genom att maila på bph@anebybk.se eller fråga oss på Messenger.

Pris: 900 kr/hund

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Mer information om BPH hittar du på Svenska Kennelklubbens hemsida & i deras broschyr.

BPH-beteende-och-personlighetsbeskrivning-for-alla-hundar

BPH Beskrivare

Susanne Thorn

bph-susanne-thorn

Testledare

Linda Lindqvist

Martina Lernedal