Styrelsen

Våra styrelsemedlemmar efter årsmötet 2020 Om du behöver komma i kontakt med en specifik styrelsemedlem ber vi er skicka ett mail till kontakt@anebybk.se.

Ordförande

Stefan Adolfsson

Vice Ordförande

Lennart Sjöberg

Lsjoberg@telia.com

Kassör

Vakant

Sekreterare

Daniel Berglin

Ledamot

Ida Carlsson

ida.carlsson@aneby.se

Ledamot

Linda Lindqvist

Ledamot

Lisa-Lotte Hansen

Suppleant

Lizette Falk-Hansen.

Suppleant

Malin Bülow