Styrelsen

Våra styrelsemedlemmar efter årsmötet 2019. Om du behöver komma i kontakt med en specifik styrelsemedlem ber vi er skicka ett mail till kontakt@anebybk.se.

Ordförande

Stefan Adolfsson

Vice Ordförande

Toni Subotin

Kassör

Helena Hörling

Sekreterare

Daniel Berglin

Ledamot

Lennart Sjöberg

Ledamot

Linda Lindqvist

Ledamot

Lizette (Liza) Falk-Hansen

Suppleant

Lise-Lott Hansen

Suppleant

Malin Bülow