Allmänlydnadskurs

Allmän lydnadsträning för dig och din hund i vardagen.

Kursen går ut på att Du och din hund ska lära er lydnad i vardagssituationer.
Alla är med utifrån sina förutsättningar.
Tanken är att alla förare ska träna sina hundar i vardagslydnad.
Vi kommer att träna på klubben till största delen men vid ett par tillfällen kommer vi vara på annan plats, då i skogen eller i stan.

Ha alltid med: Gott godis till hunden och leksak som den tycker om. Och vanligt koppel/sele (inte flexi).
Man får inte aga, skrika, rycka eller på annat sätt bruka våld mot sin hund. Det är fullt tillåtet att hjälpa sin hund till lyckat resultat (lock och pock, glada tillrop m.m.)
Leksak och godis får förekomma om inget annat föreskrivs. Sjuk eller skadad hund får inte delta om inte veterinär/fysioterapeut gett sitt samtycke.

Kostnad: 800:- (7 tillfällen)

Kursstart: 31/8 2020

Kursdag: Huvudsakligen måndagar men även tre helgtillfällen

Kursdatum: 31/8, 13/9, 14/9, 20/9, 21/9, 26/9, 28/9

Tid: Måndagar 18.00, helgerna kl. 10.00 eller 11.00

Inskrivning: Meddelas direkt till deltagarna

Instruktörer: Lizette “Liza” Falk Hansen & Richard Öster

Anmälan hittar du här

Vid frågor om kursen: Instruktör Allmänlydnad